01
Th8

Xây dựng & Lắp đặt

Dựa vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, chúng tôi sẽ gửi bản báo giá chính xác cho Chủ đầu tư. Nếu được sự đồng ý của chủ đầu tư thông qua việc ký kết hợp đồng, thì chúng tôi sẽ tiến hành các công việc thi công công trình như: định vị tim móng, cọc – các công tác cốp pha, cốt thép, bê tông – xây, tô trát, ốp, lát – lắp đặt đường dây điện, thiết bị điện – hệ thống cấp thoát nước, thiết bị điện nước … Chúng tôi cũng sẽ có bảng tiến độ thi công chi tiết các công việc gửi đến chủ đầu tư cùng với bản hợp đồng thi công.