• Điện thoại: 090 315 80 85
  • Email: contact@minhtri-eng.com
  • Thời gian làm việc: 08:00-17:00

Thiết kế nội thất

Là việc tạo ra các tiện ích sử dụng có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với không gian kiến trúc sẵn có cũng như đáp ứng được các sở thích của chủ đầu tư. Nếu xem việc thiết kế kiến trúc đem lại các giá trị cơ bản thì việc thiết kế nội thất sẽ xác định phần tinh thần cốt lõi của dự án.