• Điện thoại: 090 315 80 85
  • Email: contact@minhtri-eng.com
  • Thời gian làm việc: 08:00-17:00

Thiết kế công trình

Là sự sắp đặt không gian một cách hợp lý để đảm bảo đáp ứng được công năng sử dụng, tạo ra không gian thoải mái và tiện nghi nhất có thể và phải đáp ứng được những yêu cầu khác của chủ đầu tư, bảo đảm công trình ổn định & vững chắc trong toàn bộ thời gian sử dụng. Thiết kế công trình là sự kết hợp của các lĩnh vực khác nhau như mỹ thuật – kỹ thuật – công nghệ – khoa học ứng dụng – tâm linh …