02
Th8

Thiết kế kỹ thuật thi công

Từ thiết kế ý tưởng đã thống nhất giữa hai bên, chúng tôi sẽ tiếp tục khai triển chuyên sâu vào các chi tiết kỹ thuật. Bao gồm phối cảnh 3D của công trình, thiết kế chi tiết trang trí kiến trúc, thiết kế phần kết cấu, thiết kế phần điện nước (M&E) để có thể triển khai thi công ngoài thực tế.