24
Th7

Chị Hà

Gia đình chúng tôi rất hài lòng về chất lượng thi công cũng như thái độ làm việc của công ty TNHH TVTK & XD MINH TRÍ. Đội ngũ tư vấn thiết kế cũng như giám sát thi công đã phối hợp làm việc rất tốt, đem đến cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp với chất lượng cao