24
Th7

Anh Hiển

Đơn vị thi công MINH TRÍ đã hoàn thành đúng tiến thi công như đã thỏa thuận ban đầu và chất lượng công trình rất tốt. Tất cả các khách thuê ở tất cả 18 phòng đều rất thích cách bố trí không gian cũng như màu sắc và chất lượng của vật liệu xây dựng, vì vậy công việc kinh doanh của chúng tôi cũng rất thuận lợi. Cảm ơn sự hợp tác tốt của công ty xây dựng MINH TRÍ.