03
Th8

Thiết kế ý tưởng & Cơ sở

Dựa vào hiện trạng khu đất (hoặc nhà) và các nhu cầu – sở thích của Chủ đầu tư chúng tôi sẽ lên thiết kế ý tưởng cho dự án bằng các bản vẽ 2D cho Mặt Bằng, Mặt Đứng. Việc thảo luận giữa nhà thiết kế và chủ nhà là rất quan trọng trong giai đoạn này.