Nhà Phan Đăng Lưu – Quận Phú Nhuận

Diện tích đất: 3.0×11.0 m
Quy mô: Trệt + Lững + 2 Lầu + Sân Thượng +  Mái

Thiết kế cải tạo: Kts Trương Văn tâm