Nhà nghĩ dưỡng trên đồi

Diện tích đất: 14×18 m
Quy mô: Trệt + Mái

Thiết kế: Kts Hoàng Hữu Bính / Ks Lê Thanh Định