Nhà Nguyễn Ngọc Lộc – Quận 10

Diện tích đất: 3.6×9 m
Quy mô: Trệt + 2 Lầu + Sân Thượng + Mái

Thiết kế: Kts Trương Văn Tâm / Ks Đào Minh Tiến