Nhà Dưỡng Lão ở 2558 SE 109 AVE – thành phố Portland – Tiểu bang Oregon – USA

Quy mô: 16 phòng ngủ + 1 phòng tiếp khách + 1 Bếp + 1 Phòng ăn tập thể.